Schlicker See (2.450 m)

Toto nejmenší z devíti stubaiských horských jezer má rozlohu přibližně 3 900 metrů čtverečních, kolem jezera se vine Stubaiská hřebenová stezka od chaty Starkenburger Hütte směrem k chatě Franz-Senn-Hütte. Když se podíváte z vyhlídky Seejöchl na jezero Schlicker See, můžete velmi přesně rozeznat hranici mezi dolomitskými vápencovými horskými vrcholy a ötztalsko-stubaiskými krystalickými horskými vrcholy. Rozsáhlé vápencové štěrkové haldy s malými fragmenty zde pronikají do jemných křemičitanových vrcholů porostlých svěží zelení. V této pohraniční geologické oblasti se nachází centrum rostlinné biodiverzity, které je bezkonkurenční. Jezero Schlicker See je už zcela obklopeno poklidnými blokovými poli křemičitanu. Mezi puklinami těchto skalních bloků stále žijí svišťové. Zvířata hlasitým hvízdáním upozorňují početné členy své kolonie na nežádoucí vetřelce. Malý podvodní svět jezera oživují vysazení siveni, jejichž jedinou potravu je hmyz, a proto jsou malého vzrůstu. Přesto se stále množí a dnes tvoří stabilní populaci.

Varianta 1

Start/Cíl: Neustift Parkoviště Freizeitzentrum (990 m)
Doba chůze: 6 ¾ hodiny
Výškový rozdíl: ↑ 1.600 HM ↓ 1.600 HM
Možnosti občerstvení: Starkenburger Hütte (2.237 m)
 
PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD
Buď autem na veřejné parkoviště u centra volného času v Neustiftu, přímo za kruhovým objezdem nebo autobusem na zastávku „Ortsmitte“.

POPIS TÚRY
Z centra volného času v Neustiftu zahnete na kruhovém objezdu doprava a pokračujete po silnici k další odbočce. Tam přejdete ulici a pokračujete ulicí do kopce směrem k chatě Starkenburger Hütte. Po této cestě jdete tak dlouho do kopce, až se dostanete k lesu. Odtud vede stezka v mnoha serpentinách pořád nahoru asi 2,5 hodiny k chatě Starkenburger Hütte. Z chaty Starkenburger Hütte pokračujete po Stubaiské hřebenové stezce asi 40 minut, až se dostanete na odbočku směrem k jezeru Schlicker See. Od odbočky je to dalších 20 minut, než se dostanete k jezeru Schlicker See. Odtud jdete stejnou cestou zpět do údolí.

Varianta 2

Start/Cíl: Horská stanice Schlick 2000, Kreuzjoch (2.136 m)
Doba chůze: 4 ½ hodiny
Výškový rozdíl: ↑ 765 HM ↓ 765 HM
Možnosti občerstvení: Starkenburger Hütte (2.237 m)
 
PŘÍJEZD / VÝCHOZÍ BOD
Buď autem do obce Fulpmes a odtud do dolní stanice Schlick 2000 nebo autobusem na zastávku "Fulpmes Schlick 2000".

POPIS TÚRY
Z horní stanice Kreuzjoch se vydejte po zvolna stoupající panoramatické stezce směrem k chatě Starkenburger Hütte. Za chatou Sennjochhütte jděte podle ukazatelů směrem na vrchol Hoher Burgstall. Stezka vede vzhůru přes hřbet, odbočuje doprava a vede pod jižní stěnou vrcholu Niederer Burgstall. Krátce nato stezka odbočuje doprava směrem k sedlu Schlicker Schartl. Odtud je to asi 15 minut k jezeru Schlicker See. Celková doba chůze k jezeru Schlicker See je asi 2,5 hodiny.  Cesta zpět vede po Stubaiské hřebenové stezce směrem k chatě Starkenburger Hütte. Krátce před chatou odbočíte doleva a jdete zpět po stezce k chatě Sennjochhütte a odtud k horní stanici Schlick 2000. Cesta zpět trvá asi 2 hodiny.

×

Hledat & rezervovat