BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU - DLA BEZPROBLEMOWEJ INTERAKCJI NA STOKU

  • Odpowiedzialność własna sportowca zimowego wymaga rozsądnego zachowania na trasach narciarskich i torach saneczkowych, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie ani innych. 
  • Chodzi tu przede wszystkim o dostosowywanie prędkości zjazdowej do terenu, do warunków widoczności oraz warstwy śniegu, a w szczególności do własnych umiejętności, by nie stracić kontroli.
  • Wzgląd na mniej zaawansowanych narciarzy oraz wolniej jadących saneczkarzy powinien być najwyższym priorytetem.
  • Służby opiekujące się trasami nadzorują, kontrolują i zabezpieczają jedynie oznaczone i otwarte trasy zjazdowe i tory saneczkowe w godzinach działania wyciągów. Ostatni zjazd kontrolny ma miejsce o 16.30.
  • Zabrania się zjazdów w lesie. Cierpią na tym młode drzewa oraz dzikie zwierzęta. Zjazdy na sankach i spacery po trasach narciarskich są zabronione.
  • Proszę zważać na tabliczki informacyjne i znaki umieszczone na stacjach wyciągowych oraz w terenie.
  • W razie wypadków z udziałem narciarzy i saneczkarzy istnieje obowiązek ich zgłaszania, udzielenia pomocy oraz konieczność wylegitymowania (dotyczy to też świadków zdarzenia).
  • Instytucjami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wypadków są wszystkie stacje wyciągowe i górskie. W interesie poszkodowanych prosimy o przekazywanie dokładnych danych na temat wypadków.