Kościoły w Dolinie Stubai

Pierwszy kościół został prawdopodobnie zbudowany we wczesnych czasach chrześcijańskich w Telfes, który przez wieki był centrum kościoła w dolinie. Nabożeństwa w Mieders i Fulpmes odnotowano już w 1389 r. W 1515 r. Cesarz Maksymilian, który często polował w tylnej dolinie, zbudował kaplicę w Neustift.

Budynki kościelne w środkowej części wioski pochodzą dziś od pastora Telfera i budowniczego kościoła Franza de Pauli Penz i zostały zbudowane około połowy XVIII wieku.

Kościół parafialny Fupmes

Kościół parafialny Fupmes

Kościół Hl. Vitus

Kościół parafialny pw. św. Vitusa został wybudowany w latach 1746/47 przez Franza de Paula Penz w stylu rokoko. Fresk z patronem kościoła jest dziełem Johanna Georg Bergmüller, profesora akademickiego z Augsburga. On również stworzył obrazy na suficie w środku, które tworzą główną atrakcję kościoła. Rzeźby nad głównym ołtarzem przedstawiają patrona kościółka św. Vitusa otoczonego 14 pomocnikami...

więcej
Medraz

Medraz

Kościół Hl. Margaretha

Mały barokowy budynek został zbudowany koło 1746/47 roku. Po poważnym uszkodzeniu przez powódź został odnowiony w roku 1833. Obraz nad głównym ołtarzem przedstawia ścięcie głowy św. Margarety, figury przedstawiają Blasiusa i Sylwestra. Imponujące są piękne tabernakulum, ambona w stylu rokoko i uwięziony człowiek cierpiący...

więcej
Kościół parafialny Neustift

Kościół parafialny Neustift

Budowla w stylu rokoko w Neustift jest drugą co do wielkości kościół wiejskich w Tyrolu. Wnętrze zaskakuje wspaniałym wystrojem.

W 1516 roku pierwszy kościół w Neustift został konsekrowany św. Jerzemu. W 1772 kościół został prawie całkiem zniszczony przez pożar i już nieodbudowany. Nowy kościół parafialny został ponownie konsekrowany św. Jerzemu.

więcej
Kościół parafialny Mieders

Kościół parafialny Mieders

Kościół Maria Geburt

Najstarszy kościół w Dolinie Stubai w stylu gotyckim został przerobiony na styl barokowy przez Franza de Paula Penz w latach 1737 do 1739. W trakcie odnowienia w roku 1990 znaleziono resztki muru kościoła z początku VIII w. Z daleka widać piękną, 53 m gotycką wieżę. Certyfikat z roku 1348 wymienia już kościół w Mieders.

więcej
Kościół parafialny Schönberg

Kościół parafialny Schönberg

Kościół Hl. Kreuz

jako ostatni kościół w Dolinie Stubai został zbudowany przez słynnego duchownego budowniczego Franza de Paula Penz w stylu rokoko. Tak jak w innych miejscach, błogosławionemu architektowi kościołów udało się zwerbować do współpracy wspaniałych artystów. Od zewnątrz rzuca się w oczy niska wieża. Obraz nad portalem przedstawia Chrystusa na krzyżu z Marią Magdaleną.

więcej
Kościół parafialny Telfes

Kościół parafialny Telfes

Kościół Hl. Pankratius

W roku 1593 stopiły się w trakcie pożaru dzwony w wieży kościelnej. W 1626 r. została zbudowana w gotyckim stylu nowa wieża, która istnieje do dziś.

Franz de Paula Penz zbudował w 1754/55 roku nowy kościół wykorzystując starą wieżę. Malarz z Telfs Anton Zoller ukończył ten wielki barokowy kościół w 1756 roku.

więcej
×

szukaj & rezerwuj