Het ritme van de tijd

Het aanbod in het Elfer-wandelgebied is verrijkt met een bijzonder interessant thema. Waar andere vakantieregio's hun gasten met volgepropte weekprogramma's confronteren, slaat men in het wandelgebied van de Elferliften een andere weg in: met de zogeheten "Geh-Zeiten"-wegen begeven zich de wandelaars op een zoektocht naar de tijd. Tot rust komen, het ritme van de natuur ontdekken en naar het eigen bioritme luisteren – een actieve wandeling op de Geh-Zeiten-wegen leidt tot ontspanning en zelfreflectie over het eigen tijdgevoel. 

"Sonnenzeit" - route zonnetijd

De Geh-Zeiten-weg "Sonnenzeit" start bij de grootste begaanbare zonnewijzer in de Alpen. De bezoekers zijn niet alleen gefascineerd door het prachtige uitzicht, maar ook door de oude techniek van de tijdmeting met behulp van de zon. Men wordt weer herinnerd aan de belangrijke rol die de zon speelt voor ons mensen en de aarde. Na het verlaten van de zonnewijzer loopt men langs een oude hut op de panoramaweg. Verschillende stations langs de route hebben als thema de tijdseenheden - van een seconde tot een jaar. Wandelaars denken onderweg na over hun eigen tijdgevoel en dit heeft als resultaat dat men het hier en nu nog meer waardeert en intensief van het schitterende landschap van het Elfergebied kan genieten.

"Blütenzeit"

Vanaf de Elferhütte verloopt de tweede Geh-Zeiten-weg "Blütenzeit" op de panoramaweg tot de afslag naar de rondwandelweg Elfer. Wandelaars krijgen onderweg interessante informatie over bloemen en de bijzondere cyclus van de fauna in de Alpen. "Waarom is deze bloem blauw, maar deze rood?" "Wat doen de bloemen als het sneeuwt?" "Waarom smaken bessen zo zoet?" Vooral kinderen hebben veel vragen over hun omgeving en dat wat ze op dat moment zien. Op deze leuke wandelroute leren de kinderen spelenderwijs meer over de verschillende bloemen en planten in de regio en over hun betekenis voor de landbouw en als waardevol deel van het recreatiegebied.

"Steinzeit"

Als langste van de drie zogeheten Geh-Zeiten-wegen verloopt de route "Steinzeit" omhoog naar de Karalm op 1737 meter zeehoogte. Op deze route komen de wandelaars langs de verschillende geologische zones in het Elfer-gebied. De langzame, maar gestage veranderingen in de bergwereld kan men van de verschillende gesteentesoorten aflezen en geven informatie over de geschatte leeftijd van de aarde. Na deze spannende wandeling kunt u in de gezellige hut Karalm terecht voor een hapje en een drankje.

Ski tickets
online kopen

Ski tickets
×

Zoek en boek