Museum tyrolských statků

K nĕmu patří také mnoho vedlejších budov jako pila, mlýn kovárna, mlat nebo obĕ kapličky, které byly stejnĕ jako ostatní staré domy napůl zbourané a zde v museu v tyrolsku opĕt vystavené.

Mezi Innsbruckem a Kufsteinem – v oblasti Kramsachských jezer – byl založen 1974 tento tyrolský skanzen.

Díky spolupráci mnoha pomocníků a angažovaných spolupracovníků se podařilo přenést čtrnáct statků z různých údolí tyrolska a integrovat je do nového prostředí.

Cílem musea je dokumentace sedlácké kultury, která zformovala tvář této zemĕ, a skrz velké hospodářské zmĕny hrozí její zaniknutí. Staré hospodářské metody, architektura a nářadí ukazují životní formy, které byly potlačeny a postupnĕ se ocitly v zapomnĕní.

 

Angerberg 10
6233 Kramsach
Österreich
×

Hledat & rezervovat