Stezka pro zdraví

Pěší a Fitness- trasa od Centra pro volný čas v Neustiftu do 5 km vzdáleného Krößbachu je vybavena mnoha informačními tabulemi s různými tréninkovými tipy např. správná technika chůze.

Uprostřed cesty narazíte na posilovací areál, který nabízí náročná cvičení pro posílení svalů, tabulku pro kontrolu pulsu a další tréninkové kontroly. Gesundheitsweg obsahuje mimo jiné návrhy pro uvolňovací cvičení a pokyny pro další běžecké varianty s údaji o kilometrech.

×

Suchen & Buchen