Farní kostel Telfes

Kostel Hl. Pankratius

Při jednom požáru kostelní vĕže 1593 se roztavily její zvony. 1626 byla postavena vĕž v gotickém stylu, která existuje dodnes.

Franz de Paula Penz provedl 1754/55výstavbu kostelu s pomocí již stávající vĕže. Nádherný je tento velký  barokní boží chrám, který byl dokončen 1756 a kterého malíř Anton Zoller vyzdobil krásnými stropními malbami.

Jsou zde znázornĕny scény ze života patrona kostela, v kopuli růžencova madona, v kůru je zobrazeno vysvĕcení nejsvĕtĕjší svátosti, evangelist Johannes, křtitel  Johhanes, svatý Isidor a Notburga. Od tehdy 62 letého Zollera pochází obraz sv. Pankráce nad vchodovými vratami.

Křížová skupina v kůru je připsána sochaři Johannu Pergerovi, pocházejícímu z Stilfesu u Sterzinku. Socha srdce ježíšovo je dílem Hanse Buchgschwendtera z Matrei(1946): Náhrobní kámen vzpomíná na tvůrce kostela Franze de Paula Penze, který vybudoval i západnĕ od kostela ležící faru.

Pfarrkirche Telfes
Innenansicht Pfarrkirche Telfes
Deckengemälde Pfarrkirche Telfes
Pfarrkirche Telfes im Stubaital
Orgel Pfarrkirche Telfes
Winterlandschaft mit Blick auf Kirche in Telfes
×

Hledat & rezervovat