Farní kostel Schönberg

Kostel Hl. Kreuz

Byl vystaven jako poslední boží chrám Stubaitálu v 1748/49 v rokokovém stylu  známým stavebním mistrem Franzem de Paulem Penzem.

Jako vždycky i tady se podařilo stavitelovi získat za spolupracovníky výborné umĕlce. Zvenku vyniká nízká vež ukončená dřevem, která zdůrazňuje charakter vesnického kostela. Obraz u hlavního vchodu zobrazuje krista na kříži s Marií Magdalénou. Tento pochází od Franze Antona Leitenstorffera z Reute, který působil pozdĕji jako profesor a dvorní malíř v Mannheimu.

Skromnĕ působí vevnitř Rocailesovy štukatury, obzvlášt krásné jsou stropní malby, které vytvořili tři známí mistři: Leiterstorffer, Giuseppe Gru z Verony a Josef Mages z Imstu. Protože kopulní freska od Leiterstorffera ukazovala pár nahých postav, nařídil biskupský visitátor aby tyto malby 1731 Giuseppe Gru částečnĕ přemaloval.

Stropní medajlóny byly připsány kurátorovi Nepomukovi, který působil od 1763 do 1811 v Schönberku. Pĕkný oltář s umĕlecky vzácným krucifixem tak i vedlejší oltář pocházejí zřejmĕ od Johanna Pergera ze Stilfes u Sterzinku.

Pfarrkirche Schönberg im Stubaital
Aussenansicht Pfarrkirche Schönberg
Pfarrkirche Schönberg im Stubaital
Blick über Schönberg mit Pfarrkirche
Ostergrab Kirche Schönberg
×

Hledat & rezervovat