Farní kostel Neustift

St. Georgs kostel

Rokoková stavba v Neustiftĕ je druhý nejvĕtší vesnický kostel tyrolska.

Interiér překvapuje velkolepým vybavením. 1516 byl zasvĕcen první kostel v Neutiftĕ svatému Georgovi.

1772 byl kostel při jednom požáru zcela zničen a ne více obnoven. Nový farní kostel 1780 byl opĕt zasvĕcen svatému Georgovi. Zvenku působí rokoková stavba, kostel St. Georg velmi jednoduše, interiér je ale velmi skvostný a vyzdoben malbami známých mistrů.

Na pĕkném hřbitovĕ je  pochován ledovcový farář a zakladatel alpského sdružení Franz Senn. Kostel byl vystaven dle plánů duchovních a stavitele kostelu Franze de Paula Penze, jehož stavby se nacházejí v celém tyrolsku.

1812 se stal Neustift samostatnou farou. 1993 se konalo svĕcení nových varhan.

×

Suchen & Buchen