Kostel Medraz

Hl. Margaretha

Malá barokní centrální stavba byla vystavena asi 1746/47.

Boží chrám byl vyplavením potoka Ruetze tĕžce poškozen a 1833 zase obnoven.

Obraz u hlavního oltáře ukazuje stĕtí svaté Margaréty, figury představují Blasiuse a Silvestra. Dojemný je pĕkný svatostánek a  rokoková kazatelna.

×

Suchen & Buchen