Kostely v údolí Stubai

První kostel pochází pravděpodobně z období raného křesťanství. Nachází se v Telfesu a po staletí utváří duchovní centrum údolí. Bohoslužby v Miedersu a Fulpmesu se datují k roku 1389. V roce 1515 nechal císař Maximilian, který byl v zadní části údolí často na lovu, postavit v Neustiftu kapli.

Kostely, které dodnes stojí v centru obcí, pocházejí z poloviny 18. století a jejich vznik je spojen s tehdejším farářem v Telfesu a architektem Franz de Paula Penzem, jehož stavby najdete po celém Tyrolsku.

Farní kostel Fupmes

Farní kostel Fupmes

Kostel Hl. Vitus - Farní kostel sv. Vítus byl postaven 1746/47 v rokokovém stylu Franzem de Paula Penzem. Malba mecenáše ve štítu venkovní fasády je dílo profesora akademie Johana Georga Bergmüllera z Augsburgu. Stvořil také stropní obrazy vevnitř, které vytvářejí spolu s bohatou rokokovou štukaturou hlavní ornamenty kostela. Sochy na hlavním oltáři představují svatého mecenáše Vituse uprostřed 14 pomocníků v nouzi.

více
Kostel Medraz

Kostel Medraz

Kostel Hl. Margaretha - Malá barokní centrální stavba byla vystavena asi 1746/47. Boží chrám byl vyplavením potoka Ruetze tĕžce poškozen a 1833 zase obnoven. Obraz u hlavního oltáře ukazuje stĕtí svaté Margaréty, figury představují Blasiuse a Silvestra. Dojemný je pĕkný svatostánek a rokoková kazatelna.

více
Farní kostel Neustift

Farní kostel Neustift

Kostel St. Georgs - Rokoková stavba v Neustiftĕ je druhý nejvĕtší vesnický kostel tyrolska. Interiér překvapuje velkolepým vybavením. 1516 byl zasvĕcen první kostel v Neutiftĕ svatému Georgovi. 1772 byl kostel při jednom požáru zcela zničen a ne více obnoven. Nový farní kostel 1780 byl opĕt zasvĕcen svatému Georgovi.

více
Farní kostel Mieders

Farní kostel Mieders

Kostel Maria Geburt - Nejstarší kostel ve Stubaitálu v gotickém stylu byl baroknĕ upravován od 1737 do 1739 Franzem de Paulem Penzem. U příležitosti započatých restauračních prací 1990 byly objeveny zbytky zdiva z ranĕ křestanského kostela z 8 století. Pozornost zaslouží také pĕkná 53 m vysoká gotická vež. Známý štukatér Anton Gigl, vytvořil krásné rannĕ rokokové štukatury uvnitř kostela. Jakob Jenewein maloval 1739 pĕkné stropní malby. Nejvzácnĕjším umĕleckým dílem je pozdĕ gotický kříž v nadživotní velikosti z doby 1500, který patří mezi nejvýznamĕjsí kříže severních tyrol.

více
Farní kostel Schönberg

Farní kostel Schönberg

Kostel Hl. Kreuz - Byl vystaven jako poslední boží chrám Stubaitálu v 1748/49 v rokokovém stylu známým stavebním mistrem Franzem de Paulem Penzem. Jako vždycky i tady se podařilo stavitelovi získat za spolupracovníky výborné umĕlce. Zvenku vyniká nízká vež ukončená dřevem, která zdůrazňuje charakter vesnického kostela.

více
Farní kostel Telfes

Farní kostel Telfes

Kostel Hl. Pankratius - Při jednom požáru kostelní vĕže 1593 se roztavily její zvony. 1626 byla postavena vĕž v gotickém stylu, která existuje dodnes. Franz de Paula Penz provedl 1754/55výstavbu kostelu s pomocí již stávající vĕže. Nádherný je tento velký barokní boží chrám, který byl dokončen 1756 a kterého malíř Anton Zoller vyzdobil krásnými stropními malbami.

více
×

Hledat & rezervovat