Sportovní lezení / Lezecké zahrady ve Stubaital

Může člověk bezpečně lézt po přírodní skalní stěně, stěnách kamenolomu či po přehradní hrázi? Ve Stubaitalu je téměř všechno možné…

Lezecká zahrada je přehledná oblast, kde je k dispozici vícero sportovních lezecký výstupů. Tyto výstupy jsou umístěny jak na přírodních skaliskách, přímo na skále, tak na uměle vytvořených útvarech. Výstupy jsou většinou zajištěny navrtanými skobami a jinými jistícími pomůckami tak, aby mohli sportovní lezci s nepatrnou námahou vychutnávat své hobby.

Ve Stubaitalu se nachází mnoho lezeckých zahrad, většina z nich je v blízkosti chat. Stupně obtížnosti se různí, ale jedno mají všechny zahrady společné – zažijete v nich zábavu . To nejhezčí z lezeckých zahrad je popsáno na našich domovských stránkách.Většinou je k dispozici ke stažení topografie.
Pro bližší informace o sportovním lezení nebo lezeckých zahradách kontaktujte, prosím, Stubaiského horského průvodce nebo správce chaty v blízkosti příslušné lezecké zahrady.

Bezpečnostní pokyn

Lezení je nebezpečné!

Dodržuj prosím bezpečnostní pokyny. Pokud si nejsi jistý, nech se poučit.

Kanceláře horských vůdců ve Stubai nabízí lezecké kurzy.

×

Hledat & rezervovat